Uitvoering

Hoe doen we dat?

1: Opdrachten worden projectmatig conform het Prince II principe uitgevoerd.

 2: Er wordt een projectdossier opgemaakt bestaande uit een projectplan (plan van aanpak en planning).

 3: Conform de planning worden regelmatig rapportages aangeleverd van de voortgang van de opdracht.

4: Er wordt bij de implementatie nadruk gelegd op de praktische werkbaarheid. Zaken worden ontwikkeld in samenspraak met alle belanghebbenden.

5: Participanten in projecten worden door het project gecoacht in de nieuwe werkwijze. Kennismanagement maar vooral bewustwording over houding en gedrag komen hierbij op een natuurlijke wijze op gang

.